ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
        
                                    สมัครสมาชิก
 
 
Thrifty Car Rental
 
 

ประวัติสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ได้ตั้งขึ้นและเปิดทำการเมื่อเวลา 00.01น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2520 ซึ่งเมื่อเริ่มเปิดทำการใหม่ยังไม่มี สถานที่ทำการ  จึงได้เช่าห้องแถวของเอกชน ตั้งที่ทำการขึ้นที่ตึกแถวเลขที่ 834 ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทมหานคร  เป็น อาคาร 4 ชั้น 3 คูหา เปิดให้บริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันปราบปราม การก่ออาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายตลอดมา

ต่อมากรมตำรวจได้จัดหาสถานที่ตั้งใหม่เพื่อสร้างสถานีตำรวจถาวร จนกระทั่งพบว่ามีที่ว่างอยู่แปลงหนึ่ง ประมาณ 6ไร่ ภายในบริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ 1 จึงได้ประสานงานขอใช้ที่ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ประสานขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรุงเทพ- มหานคร จนได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 ได้ทำการเปิดที่ ทำการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นอย่างถาวร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2526 ดำเนินการให้บริการต่อประชาชนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตรับผิดชอบมาจนถึงปัจจุบัน


สถานที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ตั้งอยู่ที่ 53 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยิน ยอมให้กรมตำรวจใช้ที่ดินทำการก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ และแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจในเนื้อที่บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ จำนวนทั้งหมด 6 ไร่

 

      นโยบายและแผนงาน
      ผู้บังคับบัญชา
      รายนามคณะ กต.ตร.
      สายงานการบังคับบัญชา
      เขตพื้นที่รับผิดชอบ
      ข้อมูลท้องถิ่น
      บรรยายสรุป สน.ประชาชื่น
      ปัญหาขัดข้อง
      การติดต่อ สน.ประชาชื่น