ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
        
                                    สมัครสมาชิก
 
 
Thrifty Car Rental
 
 

เขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

     ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่  ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้ บรรจบกับริมฝั่งคลองประปา  ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่ง เขตจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวของขอบเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฝากใต้จน บรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก

     ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ไหล่ทางรถไฟสายเหนือ ฝากตะวันตกบรรจบกับขอบทางด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวไหล่ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายใต้ฝากใต้

     ทิศใต้  เริ่มจากบริเวณไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฝากใต้บรรจบกับไหล่รถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวไหล่ทางรถไฟสายใต้ฝากใต้ บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไป ตามริมฝั่งแม่น้ำเหนือ จนบรรจบกับริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

     ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต จังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  บรรจบกับริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนนทบุรี   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้งแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพ- มหานครกับจังหวัดนนทบุรีจนบรรจบกับของทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 47ง 30 มิถุนายน 2548)

ดูแผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น