ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
        
                                    สมัครสมาชิก
 
 
Thrifty Car Rental
 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง สน.ประชาชื่น

     1. กำลังพลไม่เพียงพอ เห็นควรแต่งตั้งกำลังพล ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนแทนอัตราว่างให้ครบ
     2. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ เช่น รถยนต์สายตรวจ จักรยานสายตรวจ (ได้รับมา 9 ปี เศษ) วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
     3. งบประมาณ ที่จะใช้ในการพัฒนา สถานีตำรวจเพื่อประชาชนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวยังดำเนินการได้ไม่ครบ ถ้วนสมบูรณ์ เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้รับมาแต่ละปี ไม่เป็นไป ตามความเป็นจริงที่ควรจะเป็น เพราะสถานีตำรวจต้องใช้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายต่างๆ ก็ต้องมาทำงาน โดยเฉพาะในช่วงหลังจากปิดทำการและในวันหยุดราชการ เพราะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด
     4. ปัญหางานสอบสวนซึ่งมีพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ เนื่องจากมีที่ตั้งของเรือนจำ จำนวน 5 แห่ง ในเขตรับผิดชอบ ต้องทำคดีชันสูตรพลิกศพ และส่งตัวผู้ต้องหาอายัดทั่วประเทศจำนวนมาก เห็นควรขอเพิ่มอัตรา พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไป ตามอัตรากำลังที่กำหนด เพื่อดำเนินการในเรื้องนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็น สน.ที่มีเรือนจำอยู่ในความรับผิดชอบหลายเรือนจำ